OBLO Living tehnologija

Pored gotovih uređaja, najveća vrednost koju nudimo klijentima je naše kompletno softversko rešenje za kućnu automatizaciju, praćeno podrškom za prilagođavanje rešenja u cilju zadovoljenja potreba klijenata.

Naše softversko rešenje za kućnu automatizaciju se sastoji od tri komponente:

 • OBLO Home Manager, softverska komponenta koja obezbeđuje funkcionalnost kućne automatizacije,
 • OBLO Cloud, koji povezuje korisnike sistema sa njihovom kućom gde god se nalazili,
 • OBLO klijentske aplikacije, koje omogućavaju krajnjem korisniku da kontroliše svoj dom sa Android, iOS ili uređaja baziranog na web pretraživaču.

OBLO Home Manager

OBLO Home Manager (OHM) je softverska komponenta koja obezbeđuje funkcionalnost kućne automatizacije. OHM se izvršava ili na kontroleru kućne automatizacije ili je integrisan u okviru postojećeg uređaja kao deo njegovog softverskog okruženja. (npr. WiFi/3G/4G ruter, sound bar, računar, itd.).

OHM podržava najpoznatije bežične komunikacione protokole današnjice (Zigbee, Z-Wave, IP). On kreira mrežu u kojoj su svi uređaji prikazani na osnovu svojih servisa i karakteristika. Ovo omogućava primenu scena na sve uređaje, bez obzira na komunikacioni protokol na kom su bazirani.

Osnovne karakteristike:

 • Podržani protokoli: ZigBee, Z-Wave, IP i BLE
 • Arhitektura softvera omogućava jednostavnu integraciju novih protokola za kućnu automatizaciju (Thread, Bluetooth Mesh, DECT ULE)
 • Podržava više od 100 komercijalno dostupnih uređaja za kućnu automatizaciju (ZigBee, Z-Wave, IP)
 • Otvoren API (aplikacioni programski interfejs) koji omogućava brz razvoj klijentskih aplikacija od strane drugih kompanija
 • Konfiguracija preko web interfejsa
 • Upravljanje uređajima prema lokaciji ili tipu uređaja
 • Statusi: kod kuće, na odmoru,…
 • Mehanizam naprednih scena:
  • Vremenski događaj, događaj sa uređaja
  • I/ILI operacije između događaja
  • Napredne akcije ( set akcija, kašnjenja, push notifikacije, SMS, email, IFTTT)
 • Povezuje se na cloud preko MQTT protokola i omogućava pristup cloud funkcijama (npr. daljinska kontrola, dijagnostika, ažuriranje softvera)
 • Pruža HTTPS, TCP i MQTT API za lokalno povezivanje

OHM je izgrađen oko modernih tehnologija (Linux, C/C++), i već je integrisan na različite platforme – kontrolere kućne automatizacije, STB uređaje, računare i WiFi rutere.

OBLO Cloud

OBLO cloud omogućava kontrolu kuće van lokalne mreže i daljinsku dijagnostiku i konfiguraciju kontrolera za kućnu automatizaciju. Cloud se može koristiti kao kompletno rešenje (u slučaju distributera i instalatera) ili integrisan u postojeći cloud servis klijenta (u slučaju servis operatera). Izgrađen oko modernih tehnologija (MQTT) obezbeđuje najviši stepen sigurnosti i stabilnosti uz najniži stepen latentnosti u lancu komunikacije.

Ključne komponente rešenja su server aplikacije, baza podataka i back-end servisi . Takođe, cloud servira front-end aplikacije koje se mogu prilagoditi potrebama klijenata.

Cloud se može koristiti na tri načina:

 • Od strane administratora
  • Status sistema
  • Upravljanje bazom korisnika
  • Upravljanje bazom kontrolera
  • Ažuriranje softvera
  • Daljinska dijagnostika i podrška krajnjim korisnicima
 • Od strane klijentskih uređaja
  • Daljinska kontrola kontrolera za kućnu automatizaciju - korisnik može pristupiti svojoj kući gde god se nalazio
  • Konfiguracija kontrolera
  • Prijem obaveštenja
 • Od strane kontrolera
  • Autentikacija
  • Ažuriranje trenutne konfiguracije i stanja kontrolera na cloud
  • Korišćenje cloud-a za skladištenje i obradu podataka prikupljenih sa nodova
  • Obaveštavanje krajnjeg korisnika o dešavanjima u kući

Kompletna komunikacija je bazirana na sigurnim protokolima. Dodatna mera bezbednosti je što se kontroler uvek povezuje na unapred definisane cloud adrese koje ne mogu biti izmenjene.

Postojeće rešenje je usmereno na kućnu automatizaciju, ali nije limitirano samo na nju. S obzirom na to da postoje razlike u načinu poslovanja različitih klijenata, prilagođavanje cloud rešenja potrebama određenog klijenta je naša odgovornost – prilagođavanje web aplikacija i interfejsa je njihov uobičajeni zahtev.OBLO klijentske aplikacije

Pametni telefoni i tableti nastoje da preuzmu ulogu daljinskih upravljača na mnogo načina. Pružajući intuitivnu mobilnu aplikaciju koja je jednostavna za korišćenje na najzastupljenijim mobilnim platformama, obezbeđujemo kontrolu Vaše kuće bez ikakvog napora. Glavni cilj nam je da sakrijemo kompleksnost tehnologije iza user-friendly korisničkog interfejsa pružajući najbitnije funkcije krajnjim korisnicima.

Aplikacije sadrže uvek ažurirane informacije o kontroleru i povezanim nodovima. Dvosmerna komunikacija osigurava blagovremeno reagovanje i obaveštenja o statusnim promenama. Aplikacije se mogu koristiti ili od kuće ili daljinski – dovoljno su pametne da se direktno povežu na kontroler ukoliko je to moguće, kako bi obezbedile najbolje korisničko iskustvo.

hand_screenshot
Intuitivna

Klijentska aplikacija je intuitivna i laka za upotrebu. Njen jednostavan korisnički interfejs će Vas voditi kroz proces konfiguracije Vašeg prostora u skladu sa instaliranom infrastrukturom pametnih uređaja. Nakon konfiguracije, svi uređaji su pod kontrolom aplikacije.

Vaša kuća u slikama


Aplikacije vizualizuju delove Vaše kuće i uređaje u njima, sa fokusom na najvažnije informacije i kontrole. Za napredne korisnike, obezbeđena je detaljna konfiguracija nodova.

Svi nodovi podržani od strane našeg sistema su predstavljeni kontrolama koje ih opisuju na najbolji mogući način, čime se obezbeđuje najbolje korisničko iskustvo.

Prilagodljivost

S obzirom na to da se klijentske aplikacije najviše koriste kao sredstvo kućne kontrole, korisničko iskustvo koje one pružaju je veoma bitno. Zbog toga, odvojili smo grafički interfejs od logike kućne automatizacije i tako obezbedili jednostavno prilagođavanje grafičkog interfejsa za sve podržane platforme.

Улогуј се

Заборавили сте лозинку?